Tables

List of AshramShalla - Tribal Primary School

# Location Establish. Acharya Student Staff
1 NaniVahial Ashramshalla Dharampur Valsad 8-02-1954 Chammanbhai Solanki
M:+919825796975
162 9 Teacher, 2 Cook, 1 Kamati
2 UmarKui Ashramshalla Vasanda Navsari 15-07-1957 Mahindrabhai Parmar
M:+919979630227
164 9 Teacher, 2 Cook, 1 Kamati
3 Acchavanni Ashramshalla Chikkhali Navsari 19-06-1958 Manojsingh A. Solanki 168 6 Teacher, 1 Cook, 1 Kamati
4 Kaprada AshramShala Dharampur Valsad 19-06-1958 Manojkumar P Solanki 168 8 Teacher, 2 Cook, 1 Kamati
5 Patal Ashramshala Mandvi Surat 16-01-1959 Prafulbhai Parmar 155 5 Teacher, 3 Cook, 1 Kamati
6 Pindwal Ashramshala Dharampur Valsad 02-11-1964 Bhaghubhai Patel 162 4 Teacher,2 Cook, 2 Kamati
7 Naren Ashramshalla Mandvi Surat 01-07-1965 Yogeshbhai Patel 177 5 Teacher, 2 Cook, 1 Kamati

List of Higher Secondary School

# Location Establish. Acharya Student Staff
1 Sarvjanik High School Nanivahial Dharampur Valsad. 05-06-1956 Shailesh Patel 437 1 Principal, 2 Clerk, 0 Peon, 10 Teacher.
2 Uttar Buniyadi Highschool Patal Surat Mandvi. 17-06-1968 Bhaskar Mehta 286 1 Principal, 1 Clerk, 1 Peon, 7 Teacher.

List of Chattralaya - School Hostel

# Location Establish. Acharya Student Staff
1 Raniparaj Vidharathi Chhatralaya Virval Dharampur Valsad. 05-06-1956 Jignesh Patel Table cell Table cell
2 Kumar Chattralaya Nanivahial Dharampur Valsad. 23-06-1965 Jaysingh Bhagaria Table cell Table cell
3 Kanaya Chattralaya Nanivahial Dharampur Valsad. 16-06-1966 Vanitaben Patel Table cell Table cell
4 Uttar Buniyadi Kumar Chattralaya Patal Mandvi Surat 16-06-1969 Arvindbhai Gamit Table cell Table cell
5 Uttar Buniyadi Kanaya Chattralaya Patal Mandvi Surat 01-06-1979 Table cell Table cell